Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:09, số lượt xem: 33

Trẻ nít xưa chơi chuyện vợ chồng,
rơm quây tròn lại chiếc mâm chung.
Đũa que gắp trật râu lép rụng,
hai đứa cười rung cả bữa cơm
Bây giờ nhớ lại thương em quá,
cả đời ở vậy chẳng lấy chồng.
Nghe nói mỗi lần em sốt nặng,
mẹ lấy rơm quây lót chỗ nằm!