Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 08:26, số lượt xem: 34

Vó thời gian ai chụp,
đã xác xơ tháng ngày.
Lưới không gian ai bủa,
đã rã rời chân mây.
Để chân ai cô độc,
mãi lang thang cõi ngoài.