Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 07:11, số lượt xem: 45

Anh lục lại quá vãng chưa tường,
em tìm về giấc mơ chưa tỏ.
Gặp nhau gốc đa xưa bến cũ,
mới thấy mình bỏ lỡ một miền thương.