Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 06:09, số lượt xem: 66

Cơn gió thoảng những lời xưa hoài vọng,
giọt sương chiều níu đọng lá sơ nguyên.
Cây đa cũ bóng đổ dài nỗi ngóng,
bờ lau hoang loang loáng vẫy con thuyền