Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 06:59, số lượt xem: 36

Đêm đã về khuya,
trăng màu lá úa.
Thoảng tiếng gọi đò,
lúc xa lúc tỏ...
Lẽ nào người đó,
hẹn từ năm xưa?