Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm kia 20:30, số lượt xem: 20

Những ước thời gian quay trở lại,
cõi người thương được hãy nên thương.
Theo cha, đọc sách từng trang lại,
nghe mẹ, cày thêm mấy thước vườn.
Sống tạm, đừng ham danh lợi hão,
ở nhờ,  phải nhớ đất cố hương

Thanh Trì 2020