Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 05:56, số lượt xem: 40

Lời ước chẳng tròn năm tháng đợi,
một đời đi chẳng hết đường đi.
Đã vay duyên muộn từ buổi ấy,
muốn trả nợ nhau chẳng kịp về.