Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 06:04, số lượt xem: 47

Ngõ quê ngày ấy ai còn nhớ,
ai đứng chờ ai mấy tháng hè.
Gốc nhãn vườn xưa ai còn nhớ,
ai nép vào ai suốt lối khuya.

Thanh Trì 2020