Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/08/2022 19:24

Lẽ nào trời quên tuổi,
sớm bạc mái đầu xanh.
Lẽ nào em quên hứa,
hoa niên tôi để dành.