Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 07:36, số lượt xem: 57

Trở về dương thế bụi,
mong gặp mình em thôi.
Thấy bông hoa tím, hỏi,
lặng thinh, không trả lời.

Năm 2019