Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 06:17, số lượt xem: 30

Thu chưa về, đếm lá,
Xuân chưa đi, nhặt hoa.
Bạn đến chơi, thấy lạ.
Cháu chào ông, khóc oà