Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 16:17, số lượt xem: 41

Nhặt lại lá đa rơi,
trên dòng sông đã cạn.
lấy lại trái tim tôi,
trong tình ai đã lạnh.

Năm 2019