Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:12, số lượt xem: 29

Chẳng biết là em đến từ đâu,
ngờ ngợ như quen tự thuở nào.
Chả lẽ nhỡ duyên từ kiếp trước,
chốn cũ quay về lại gặp nhau?