Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2021 06:27, số lượt xem: 48

Có phải ngàn năm trước,
chúng mình đã gặp nhau,
đã âm thầm đính ước,
đã khăn thề tay trao?
Thế mà nay không gặp.
Đành lại chờ kiếp sau.

Thanh Trì 2020