Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2021 06:33, số lượt xem: 25

Vòm trời để ngỏ, trăng không lại,
khói bếp nhà ai thức cả khuya.
Thương mẹ, nhớ em, lòng hối lỗi,
chân vay bước lạ, lạc đường về.