Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:28

Đã nguyện chung nhà,
nay vào ngõ khác.
Mặt khuất nhau rồi.
chỉ còn lưng khóc.