Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2021 05:58, số lượt xem: 37

Theo con gió nỗi quê về bến cũ,
hồn hoá thân hạt cát bám ven sông.
Chợt đứng lặng cây đa xưa đổ bóng,
chiếc lá rơi kịp níu một cõi lòng.