Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 06:16, số lượt xem: 46

Bao nhiêu mảng nhờ gom thành khúc,
ta hát trên đường biệt xứ ta.
Dẫu cho tình ấy chưa thành nhạc,
ta hát cho ta nỗi nhớ nhà.

Thanh Trì 2020