Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2021 06:19, số lượt xem: 45

Nét chữ quẩn quanh tìm ngõ đến,
lời yêu ngơ ngác bến chưa sang.
Gieo cầu trình tự xếp hàng,
trăm năm không biết có sang được bờ.