Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2021 06:40, số lượt xem: 57

Cả đời đi mãi không đến đích,
quay về bến cũ buổi ra đi.
Sông vẫn chảy như bao lần chia biệt,
trời cứ xanh chẳng chút bận tâm gì.

Năm 2019