Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:07, số lượt xem: 30

Từ bữa em đi,
nhà không khoá cửa.
Ngỡ lần nhón gót
lạnh bước chân khuya.
Nghe bóng tối khóc,
ngõ mưa đầm đìa.