Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2021 06:45, số lượt xem: 58

Ước vọng đã bay xa,
mà thân đang một chỗ.
Tình đã ra khỏi nhà,
mà chân chưa qua ngõ.