Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 16:18, số lượt xem: 57

Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hiệu)

Mải mê theo một giắc mơ,
yêu em từ thuở tóc vừa ngang vai.
Thuỷ chung theo suốt đường dài,
mười năm mới ngỏ một lời đầu tiên.
Tưởng rằng ta có tiền duyên,
chẳng hay ai để lời nguyền cho ai.
Chao ơi! Mười mấy năm trời,
người đi đâu, để hoa cười gió đông.

Quảng Bình tháng 12-1972