Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:18, số lượt xem: 28

Nửa đêm chợt thức chừng ai gọi,
tiếng lạc trong mây tận cuối trời.
Lẽ nào mấy kiếp nay còn đợi,
tự thuở hồng hoang đã hẹn tôi?