Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 06:13, số lượt xem: 60

Ngõ xóm vắng chợt mềm em dáng nhỏ,
nhành tre tơ óng chuốt nuột eo thon.
Anh bỗng thấy lòng mình cơn gió lả,
trong mơ hồ hương trúc nẻo đường thôn.