Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 10:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 08:32

Thương ơi thì thụt đồng lầy,
mẹ trên ruộng gặt, áo tơi gió lùa.
Tuổi thơ từ bấy đến giờ,
vẫn thơm mùi rạ gió lùa áo tơi


Năm 2019