Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 06:04, số lượt xem: 41

Mảng rêu nắng ghé
thêm mênh mông chiều.
Chợt rồi thoảng gió tiếng ve,
Giật mình tưởng  gặp lại hè năm xưa.