Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:49, số lượt xem: 58

Chẳng biết rồi có gặp được em không,
dẫu Hà Nội mùa thu về rất sớm.
Chẳng biết rồi có gặp được em không,
dẫu làng Vòng đã vào mùa thơm cốm.

Thanh Trì 2017