Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:22, số lượt xem: 34

Khuya đêm thường gặp trong cõi mộng,
tôi thấy tôi về với núi cao.
Gốc đa, ngõ trúc, trăng bãi rộng,
lại trốn tìm nhau giống thuở nào.