Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:49

Một cánh hoa chợt rụng,
hương buồn trong hư vô.
Dây dài buông giếng cạn,
gàu chìm nơi xót xa.