Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 06:13, số lượt xem: 27

Giận là em đòi chết!
(mình anh sống được sao?)
Hờn, em đòi ly biệt!
(anh đi đâu? về đâu?)

Thanh Trì 2020