Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:54, số lượt xem: 44

Thuyền anh như tấm chăn gầy,
đắp đêm thì hở, đắp ngày thì rơi.
Đừng yêu em nữa, anh ơi,
cho em gởi lại một thời bên nhau.
Nếu mà còn có kiếp sau,
hẹn anh sông rộng, thuyền giàu em sang.
Bây giờ nghèo cả tấm chăn,
làm sao ấm hết mọi phần cho em.
Giã từ anh bến sông Yên,
để em đi với bạn thuyền của em.

Sông Mã đêm tháng Giêng 2006