Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 08:56, số lượt xem: 64

Giá như tôi giã từ tôi,
có lẽ rồi ra sẽ gặp người.
Còn nay cứ mãi hồn rong ruổi,
sẽ ngõ nhà ai ngoảnh mặt thôi.