Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 06:03, số lượt xem: 40

Cầm tay em khóc,
ngõ người sùi sụt mưa rơi.
Thương em nghiêng luỵ một đời,
áo nâu bạc thếch, vạt trôi, vạt nhàu.
Giá mà ngày ấy có nhau.
đã không nghiêng luỵ nỗi đau một đời.