Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/09/2023 06:55

Lừng khừng trước ngõ
Liêu xiêu bước già
Áo gì vừa mỏng lại hoa
Bâng khuâng rối ruột đi ra đi vào
Giá đừng nghiêng ngó tới nhau…