Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2021 07:12, số lượt xem: 68

Ơi sông Phương Tích nay ở đâu,
cây đa, bến đá ngụ phương nào?
Bao giờ sông lại về chốn cũ,
để nước triều lên thuyền lại vào?

5/ 2018