Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 15:53, số lượt xem: 83

Thôi em quay về đi,
đừng theo anh lắm nữa.
Buồn không nói câu gì,
sợ hai hàng lệ ứa.

Đã trót buộc duyên em,
vào phận người xấu số.
Anh sợ rồi em khổ,
vì suốt đời xa nhau.

Thôi hết quãng đường này,
rồi em quay lại nhé!
Em vẫn đi lặng lẽ,
nắng mòn dần bóng cây.

Thôi, em quay về đi,
đường anh còn xa lắm.
Dốc Cẩm Long vắng lặng,
lo đường em quay về.

Đến Phúc Do, cuối huyện,
anh van, em mới về.
Người theo xe vào tuyến,
lòng theo em về quê.

Cẩm Thuỷ sáng 12-8-1972