Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 06:07, số lượt xem: 61

Nửa chiều rải nắng đường thôn,
em đi khuất nẻo, nắng còn níu theo.
Chim khôn không đậu quê nghèo,
người khôn tìm chốn phong kiều gửi thân.
Anh yêu em cả trăm phần,
cũng không thể cứ một lần níu em.

Thanh Trì 2011