Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2021 06:28, số lượt xem: 68

Mưa xát mái nhà trơ gốc rạ,
gió mài cổng mục rụng then cài.
Em đi để lại sân rêu mốc,
ba gian nhà trống, giấc mơ côi.

Thanh Trì 2020