Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:59, số lượt xem: 50

Nằm suông với giấc mơ suông,
em đi từ ấy căn buồng trống thênh.
Vào ra chi cũng một mình,
bữa cơm mỗi bữa không thành bữa cơm.