Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 15:40, số lượt xem: 32

Dễ mất như yêu đầu,
dễ đi như yêu lại.
Chỉ nỗi đau ở mãi,
khi hai người không nhau.

Thanh Trì 2020