Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 16:16, số lượt xem: 57

Gánh khổ qua đò, đò khẳm.
Vớt tình qua lưới, tình trôi.
Thương ai cũng là thương với,
dã tràng xe cát người ơi!