Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:47, số lượt xem: 46

Ngõ xóm vắng chợt mềm em dáng nhỏ,
nhành tre tơ chờ óng nuột eo thon.
Anh bỗng thấy lòng mình cơn gió lả,
trong mơ hồ hương trúc cuối cô thôn.