Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2021 06:03, số lượt xem: 67

Búp tay hoa nụ,
thuôn vai tóc bờ.
Mắt buồn lời hứa,
dáng chờ trúc thưa.