Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 07:22, số lượt xem: 60

Tin em về dạy Cẩm Vân,
nhờ thư bè bạn mấy lần vô đây.
Đường em qua đó mỗi ngày,
mầu quan san có nhuốm cây buổi nào?
Hững hờ, em chẳng biết đâu,
vô tư, em giả mối sầu cho ai.
Anh đi suốt mấy tháng dài,
vẫn đinh ninh một chỗ ngồi ngày xưa.
Quãng đường và buổi tiễn đưa,
đã khô trái bưởi một trưa cuối hè.
Đường xa, dục em quay về,
thương em bé bỏng đường quê một mình.

Xa nhà sáu tháng mông mênh,
may nhờ thư bạn nối tình quê hương.
Biết em đã tới nhận trường.
lòng đơn thêm lạnh con đường đã qua.

Quảng Bình đầu năm1973.