Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2021 06:50, số lượt xem: 50

Vời vợi chuông Nghĩa Dũng,
chầm chậm xuống sương chiều.
Xa xa sông Mã khuất,
thuyền ai vào cô liêu...

5/2019