Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/09/2023 06:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/09/2023 17:52

Tiếng chuông vời vợi chiều xa
Thuyền ai lặng lẽ Cửa Hà đợi nhau
Hoàng Giang mùa nhãn thơm lâu
Giục người Phong Ý mua trầu Cẩm Vân
Nhớ thương đã mấy mùa xuân
Quan Bằng đã tỏ Cẩm Tân đã tường
Bây giờ cầu nối sông sang
Vui chung hai họ phố phường Phong Sơn
Cửa Hà vọng mãi tiếng chuông
Theo người đi suốt đường Hồ Chí Minh.