Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2021 07:18, số lượt xem: 54

Nhớ ai mắt đợi mòn đêm trắng,
cửa mở, đèn chong, gió thổi buồn.
Chợt từ thăm thẳm nghe đồng vọng,
chùa xa Phương Tích một hồi chuông.

2/2019