Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 17:25

Lá trầu vuông mặt đất
Quả cau tròn vòm trời
Dậu tơ hồng dâng Phật
Cho ta thành một đôi.