Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 06:18, số lượt xem: 47

Chiều tà xéo bóng bước chân,
đường lên rú Sập mấy lần mẹ qua.
Vai treo nón củi rau dưa,
tay hông quằm quặp ôn thừa rổ khoai.
Lưng còng mắt ngó qua vai,
tóc thưa gió chải trắng dài đường đi.